top of page

ประมวลภาพกิจกรรมของนักเรียน 2022

เปิดเรียน NS+อ.1

เปิดเรียน NS+อ.1

สัปดาห์วันวิทย์ ป.6

สัปดาห์วันวิทย์ ป.6

เปิดเรียน ป.1-ป.6

เปิดเรียน ป.1-ป.6

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

วิถีพุทธ ป.6+อ.1

วิถีพุทธ ป.6+อ.1

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่

กิจกรรมยามเช้า ป.1+ป.6

กิจกรรมยามเช้า ป.1+ป.6

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล

กิจกรรมยามเช้า ป.2+ป.5

กิจกรรมยามเช้า ป.2+ป.5

วิถีพุทธ อ.3+ป.4

วิถีพุทธ อ.3+ป.4

วันสถาปนาลูกเสือ

วันสถาปนาลูกเสือ

เลือกตั้งประธาน นร.

เลือกตั้งประธาน นร.

หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียน

พิธีหล่อเทียน

มอบปลอกแขนประธานนักเรียน

มอบปลอกแขนประธานนักเรียน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

แห่เทียนจำนำพรรษา

แห่เทียนจำนำพรรษา

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมอบรมคุณธรรม

กิจกรรมอบรมคุณธรรม

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมฯ ร.10

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมฯ ร.10

พิธีถวายเครื่องสักการะฯ

พิธีถวายเครื่องสักการะฯ

กิจกรรมปล่อยปลาและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมปล่อยปลาและบำเพ็ญประโยชน์

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล

วันวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล

สัปดาห์วันวิทย์ ป.1

สัปดาห์วันวิทย์ ป.1

สัปดาห์วันวิทย์ ป.2

สัปดาห์วันวิทย์ ป.2

สัปดาห์วันวิทย์ ป.3

สัปดาห์วันวิทย์ ป.3

สัปดาห์วันวิทย์ ป.4

สัปดาห์วันวิทย์ ป.4

สัปดาห์วันวิทย์ ป.5

สัปดาห์วันวิทย์ ป.5

เยี่ยมชมดูงานวันวิทย์

เยี่ยมชมดูงานวันวิทย์

ค่ายพุทธบุตร อ.3

ค่ายพุทธบุตร อ.3

วิถีพุทธ ป.2

วิถีพุทธ ป.2

ปราชญ์ชาวบ้าน ระดับอนุบาล

ปราชญ์ชาวบ้าน ระดับอนุบาล

วิถีพุทธ อ.2+ป.5

วิถีพุทธ อ.2+ป.5

แข่งขันกีฬา (ป.1)

แข่งขันกีฬา (ป.1)

แข่งขันกีฬา (ป.3)

แข่งขันกีฬา (ป.3)

แข่งขันกีฬา (ป.4)

แข่งขันกีฬา (ป.4)

แข่งขันกีฬา (ป.2)

แข่งขันกีฬา (ป.2)

แข่งขันกีฬา (ป.5)

แข่งขันกีฬา (ป.5)

แข่งขันกีฬา (ป.6)

แข่งขันกีฬา (ป.6)

สอนเด็กเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ

สอนเด็กเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี จ.เพชรบูรณ์

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี จ.เพชรบูรณ์

ป.3 Day Camp

ป.3 Day Camp

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

ประดิษฐ์กระทง ป.1-3

ประดิษฐ์กระทง ป.1-3

ประดิษฐ์กระทง ป.4-6

ประดิษฐ์กระทง ป.4-6

วันวิทยาศาสตร์ นิทรรศการ&ฐานการเรียนรู้

วันวิทยาศาสตร์ นิทรรศการ&ฐานการเรียนรู้

ป.4 Day Camp

ป.4 Day Camp

ป.4 Day Camp ฐานบุกเบิก

ป.4 Day Camp ฐานบุกเบิก

ป.4 Day Camp นั่งรถรางชมเมืองโบราณ

ป.4 Day Camp นั่งรถรางชมเมืองโบราณ

กิจกรรมลูกเสือระดับอนุบาล

กิจกรรมลูกเสือระดับอนุบาล

ป.6 Day Camp#1 ก่อนไปค่ายลูกเสือ

ป.6 Day Camp#1 ก่อนไปค่ายลูกเสือ

ป.5 Day Camp ชุดที่ 2

ป.5 Day Camp ชุดที่ 2

ป.5 Day Camp ชุดที่ 1

ป.5 Day Camp ชุดที่ 1

ป.6 Day Camp#2 พิธีถวายราชสดุดีและนันทนาการ

ป.6 Day Camp#2 พิธีถวายราชสดุดีและนันทนาการ

ป.6 Day Camp#3

ป.6 Day Camp#3

ป.6 Day Camp#4

ป.6 Day Camp#4

อ.2 วิถีพุทธ

อ.2 วิถีพุทธ

ป.5 วิถีพุทธ

ป.5 วิถีพุทธ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีประดับดาว ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6

พิธีประดับดาว ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6

ป.1 Day Camp

ป.1 Day Camp

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวา

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวา

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และ พิธีถวายบังคม 5 ธันวา

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และ พิธีถวายบังคม 5 ธันวา

นิทรรศการผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ

นิทรรศการผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ

ป.2 Day Camp ชุดที่ 1

ป.2 Day Camp ชุดที่ 1

ป.2 Day Camp ชุดที่ 2

ป.2 Day Camp ชุดที่ 2

ป.4 & อ.3 วิถีพุทธ

ป.4 & อ.3 วิถีพุทธ

ป.3 วิถีพุทธ

ป.3 วิถีพุทธ

bottom of page