top of page

ประมวลภาพกิจกรรมของนักเรียน 2023

วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ

Day Camp ป.6

Day Camp ป.6

Day Camp ป.5

Day Camp ป.5

Day Camp ป.4

Day Camp ป.4

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

Day Camp ป.3

Day Camp ป.3

Day Camp ป.2

Day Camp ป.2

Day Camp ป.1

Day Camp ป.1

รางวัลเกียรติคุณ สาขา เยาวชน ด้านศิลปะ และการแสดง

รางวัลเกียรติคุณ สาขา เยาวชน ด้านศิลปะ และการแสดง

Paolo kids dance

Paolo kids dance

โครงการปราชญ์ชาวบ้าน อนุบาล

โครงการปราชญ์ชาวบ้าน อนุบาล

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร

พิธีหล่อเทียนพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า

กิจกรรมลูกเสือน้อย

กิจกรรมลูกเสือน้อย

มอบเกียรติบัตร แข่งขันวิชาการ

มอบเกียรติบัตร แข่งขันวิชาการ

พิธีถวายเครื่องสักการะฯ

พิธีถวายเครื่องสักการะฯ

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมฯ ร.10

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมฯ ร.10

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา

ค่ายพุทธบุตร ป.1

ค่ายพุทธบุตร ป.1

ว้นสถาปนาลูกเสือ

ว้นสถาปนาลูกเสือ

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่

ค่ายพุทธบุตร (ปฐมวัย)

ค่ายพุทธบุตร (ปฐมวัย)

รับน้องใหม่ระดับปฐมวัย

รับน้องใหม่ระดับปฐมวัย

เปิดกองลูกเสือ

เปิดกองลูกเสือ

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

รับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

โครงการ DARE ป.5

โครงการ DARE ป.5

อ.1 ป.1 ป.6 วิถีพุทธ

อ.1 ป.1 ป.6 วิถีพุทธ

แข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาล3

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาล3

bottom of page