top of page

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน 

สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับนักเรียน

ทางโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษาได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้บริการกับนักเรียน ทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และกิจกรรมงานอดิเรกต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอื่น ๆ นอกจากด้านวิชาการอีกด้วย

 

 • ห้องคอมพิวเตอร์ 

 • ห้อง SOUND LAB

 • เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ

 • ห้องสมุดมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิกา

 • สระว่ายน้ำระบบ OVER FLOW SYSTEM

 • เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา

 • เรียนค่ายคณิตศาสตร์ (จินตคณิต)

 • ประกันอุบัติเหตุฟรี

 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 • ติดตั้ง TV ทุกห้อง

 • จัดระบบบวงจรปิดภายในโรงเรียน

 • ห้องดนตรีไทย , ดนตรีสากล

 • ห้องนาฏศิลป์

 • ห้องจริยธรรม

 • ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

bottom of page